ویزا :: ویزای 14 روزه دبی عادی

اسکن رنگی پاسپورت +اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+ تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا، از روزبعد دریافت مدارک خواهدبود.ویزای یک ماه غیرقابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد.
اخیرا ویزا هایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند ، پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار کنسل و باطل *نمیگردد* و باعث *سابقه منفی* برای مسافر میشود.لذا در صورتی که مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه *کنسل گردد* و سپس *ویزای جدید* اقدام شود. با توجه به این مسئله ممکن است ویزای جدید *صادر نشده* و یا *ریجکت* گردد .
# عنوان مدت اقامت مدت اعتبار مدت اخذ بهاء رزرو
1 ویزای 14 روزه دبی عادی 14 روز 30 روز 5روزکاری 280 درهم
2 ویزای 14روزه فوری دبی 14 روز 30 روز 2روزکاری 320 درهم
3 ویزای یک ماهه عادی 30 روز 60 روز 5روزکاری 335 درهم
4 ویزای سه ماهه سینگل 90 روز 60 روز 5روزکاری 805 درهم
5 ویزای سه ماهه مولتی 14 روز 90 روز 5روزکاری 1885 درهم

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟