ویزا :: ویزای سینگل تایلند

اصل پاسپورت با اعتبار حداقل شش ماه

یک قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4جدید که در شش ماه اخیر گرفته شده


کپی شناسنامه+کپی کارت ملی

گردش حساب مالی برای هر شخص 5 میلیون تومان در 6 ماه اخیر


حضور مسافر در ایران الزامی است.
برای ویزای 6ماهه مولتی گردش حساب مالی برای هر شخص 20میلیون تومان در 6 ماه اخیر# عنوان مدت اقامت مدت اعتبار مدت اخذ بهاء رزرو
1 ویزای سینگل تایلند 60 روز 90 روز 4-3روز کاری 38 یورو
2 ویزای 6 ماهه مولتی تایلند 60 روز 90 روز 4-3روز کاری 190 یورو

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟