ویزا :: روسیه


رزرو بلیط


حضور مسافر در ایران الزامی است اصل پاسپورت + یک قطعه عکس3X4 + مشخصات کامل فردی + بیمه + بلیت رفت وبرگشت(جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است) ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود.

مسافر باید درصورت عدم اقامت در هتل طی 44 ساعتدراداره پلیس ریجستر شود مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد. ویزای تجاری 1ساله نیازبه آزمایش ایدزو مصاحبه دارد
# عنوان مدت اقامت مدت اعتبار مدت اخذ بهاء رزرو
1 ویزا روسیه 15 روزه توریستی عادی 15 روز 30 روز 8 روز کاری 90 دلار
2 ویزای روسیه 15روزه توریستی فوری 15 روز 30 روز 3روز کاری 170 دلار
3 ویزای روسیه یک ماهه تجاری عادی 30 روز 90 روز 20روزکاری 150 دلار
4 ویزای روسیه یک ماهه تجاری فوری 30 روز 90 روز 8روزکاری 245 دلار
5 ویزای سه ماهه تجاری سینگل عادی 30 روز 90 روز 20روزکاری 160 دلار
6 ویزای سه ماهه تجاری سینگل فوری 30 روز 90 روز 8روزکاری 245 دلار
7 ویزای سه ماهه تجاری دبل عادی 30 روز 90 روز 20روزکاری 210 دلار
8 ویزای سه ماهه تجاری دبل فوری 30 روز 90 روز 8روزکاری 350 دلار
9 ویزای یکساله تجاری مولتی عادی 30 روز 365 روز 30 370 دلار
10 ویزای یکساله تجاری مولتی فوری 30 روز 365 روز 8روزکاری 640 دلار

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟