ویزا :: ویزای یکماهه توریستی عمان

اسکن عکس+اسکن پاس
برای اخذ ویزای یکساله ی کشور عمان ضمانت بانکی بابت بازگشت و حسن انجام سفر توسط آژانس یادآوران اخذ میگردد.
# عنوان مدت اقامت مدت اعتبار مدت اخذ بهاء رزرو
1 ویزای 10روز اقامت توریستی عمان 10 روز 30 روز 1روزکاری 105 درهم
2 ویزای یکماهه توریستی عمان 30 روز 90 روز 1روز کاری 260 درهم
3 ویزای یکساله مولتی تجاری عمان 30 روز 365 روز 1روزکاری 670 درهم

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟

ورود به سایت

در حال ورود به صفحه رزرو ..
در حال ورود به صفحه رزرو ..
کاربر جدید هستید ؟